Kontakt

mapa21


Sekretariat konsorcjum
Międzynarodowe Konsorcjum
Platforma Bezpieczeństwa Gospodarczego
Al. Mireckiego 22 lok. 25
41-200 Sosnowiec, Polska

Przedstawicielstwo Konsorcjum w Polsce
Agencja Bezpieczeństwa Gospodarczego
Rynek 11/11
42-600 Tarnowskie Góry

Przedstawicielstwo Konsorcjum na Ukrainie
KUB Fortum Ltd
ul. Khoryva d.39-41,
04071 Kijów, Ukraina

Przedstawicielstwo Konsorcjum
w Chińskiej Republice Ludowej

Generalny przedstawiciel: She Helong
+ 86 151 30590502
china@economic-security.pl

Przedstawicielstwo Konsorcjum
w Niemczech

Gredka Consulting
Büro für deutsch – polnische Zusammenarbeit
Konrad – Wolf – Straße 104
D-13055 Berlin

Przedstawicielstwo Konsorcjum na Litwie
Fortis Vostok UAB
10-18 Druskininku g.
Druskininkai, Litwa

Przedstawicielstwo Konsorcjum w USA
Alan Walsh, Huntington Consultancy
16444 Bolsa Chica Street, #31
Huntington Beach, California 92649

Dryps Consulting Georgia Ltd.
Str. Gamsakhurdia, 51
4400 Poti
Georgia
Tel: +995 597 923280
e-mail: georgia@economic-security.pl


Przedstawicielstwo Konsorcjum w Serbii
PRAVAC serbian investigating agency
Radomir  M.  Misaljevic master of law
Vladimir Popovic 38, 190768 Belgrade 27
Serbia

0pl
1pl
2pl
3pl
4pl

Dla zapewnienia najwyższego profesjonalizmu z Konsorcjum stale współpracują eksperci:


dr Irina Chinalieva

Absolwent i doktor nauk prawnych Wydziału Prawa Uniwersytetu im. T. Szewczenki w Kijowie, absolwent Oxford Brooks University. Autor badań naukowych "Zasady procedury cywilnej Kirgistanu w prawodawstwie". Wieloletni pracownik banków Federacji Rosyjskiej i Cypru. Obecnie Generalny Dyrektor CorpMasterServices Ltd. (Nikozja, Cypr).

Vladyslav Vergeles

Adwokat, ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie w Kijowie T. Szewczenki. Wieloletni Prokurator Wojskowy Ukrainy. Posiada duże doświadczenie w postępowaniu karnym. Były zastępca Dyrektora w Wydziale Śledczym Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Aktualnie na wysokim stanowisku zarządzającym w Departamencie Bezpieczeństwa banku "SbierBank Russia".

Olga Bogdanova

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Narodowego Instytutu Transportu w Kijowie. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy na stanowiskach głównego księgowego. Licencjonowany audytor podatkowy (nr licencji 006787). Aktualnie współwłaściciel i dyrektor firmy audytorskiej CERBERUS TAX & AUDIT SERVICE.

dr Oleksandr Skydan

Absolwent Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Winnicy (B.Sc.) oraz doktor nauk wydziału Electro-Optics Processing Liverpool John Moores University Obecnie Pan Skydan jest Dyrektorem IT firmy InnoVinn. Ekspert w zakresie technologii komputerowych.

prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Kierownik Zakładu Rosyjskiego Języka Biznesu w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, przewodnicząca Rady Dydaktycznej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, autorka ponad 130 publikacji w zakresie badań konfrontatywnych z zakresu językoznawstwa rosyjsko-polsko-niemieckiego, problematyki aspektologicznej i translatologicznej, i komunikowania kryzysowego, w tym 5 monografii, członek Towarzystw Językoznawczych (m. in. Slavic Linguistics Society, Gesellschaft für Sprache & Sprachen). Wypromowała ponad 150 magistrów. Kierownik Studiów Podyplomowych Negocjacji Kryzysowych specjalność Negocjator Służb Mundurowych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, organizator cyklu konferencji Komunikacja w sytuacjach kryzysowych. Współpracownik i Ekspert Transdyscyplinarnego Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego w Siedlcach, redaktor naukowy Kwartalnika Śląskiej Policji. Zakres zainteresowań obejmuje zagadnienia: komunikacja w sytuacjach kryzysowych, anatomia wystąpień publicznych, poprawność językowa w komunikacji społecznej, psychologia konfliktu i negocjacji; metodologia badań naukowych; zarządzanie; język negocjacji; komunikacja językowa w środowisku pracy, community policing – filozofia działań policji. Przewodnicząca komitetów naukowych i uczestnik konferencji i seminariów poświęconych zagadnieniom komunikowania kryzysowego.

dr Dariusz Woźnicki

Samodzielny Ekspert ds. bezpieczeństwa gospodarczego,
Wykładowca akademicki z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem,
Autor publikacji nt. bezpieczeństwa publicznego i zarządzania nim oraz nauk humanistycznych

Wykształcenie
Uniwersytet Opolski – magister historii – 1995
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie – studium podyplomowe o specjalizacji zwalczanie przestępczości gospodarczej – 1997
Uniwersytet Śląski – Instytut Socjologii – Podyplomowe studia wiedzy o regionie - 1998
Uniwersytet Opolski – rozprawa doktorska – 2000 - stopień doktora nauk humanistycznych

Szkolenia kierunkowe
Szkoła Policji Kryminalnej w Pile, szkolenie specjalistyczne w zakresie pracy operacyjno – dochodzeniowej -1990
Szkolenie specjalistyczne z zakresu kontroli wewnętrznej i jej procedur, organizowane i zakończone wydanym certyfikatem przez United States Customs Service - 2001
Szkolenie UE z zakresu zwalczania korupcji prowadzone przez Scotland Yard - certyfikat UE 2002
Szkolenie specjalistyczne z zakresu zwalczania korupcji organizowane przez Rijksrecherche (Tajna Policja Holandii) – certyfikat UE 2003
Warsztaty specjalistyczne nt. Zwalczanie przestępczości korupcyjnej, organizowane przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie - 2005

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Przez cały okres służby praca w pionie kryminalnym w tym Specjalizacja w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej.
1997 – Kierownik Samodzielnej Sekcji do walki z Przestępczością Gospodarczą KPP Tarnowskie Góry
2000- Naczelnik Wydziału do walki z Korupcją KWP w Katowicach
2003 –Zastępca i Dyrektor Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji w Warszawie
2004 – Zastępca Dyrektora Centralnego Biura Śledczego KGP Warszawa, nadzorujący pion zwalczający zorganizowaną przestępczość ekonomiczną i korupcję oraz nadzorujący współpracę międzynarodową w tym zakresie

Aktualna działalność:
Agencja Bezpieczeństwa Gospodarczego Tarnowskie Góry, Dyrektor Generalny
Specjalistyczny podmiot zajmujący się wywiadem gospodarczym oraz przeciwdziałaniem przestępczości o charakterze gospodarczym a także trudną windykacją

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej, Wydział Zarządzania, Adiunkt, Wykładowca przedmiotów specjalistycznych z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem Gospodarczym

Secus Asset Management S.A. z siedzibą w Katowicach, Członek Rady Nadzorczej
Podmiot gospodarczy zajmujący się działalnością maklerską oraz prowadzący własny fundusz inwestycyjny

INFORMACJE DODATKOWE
Członek inicjatywy przywódczej „Citus, Altius, Fortius”, Ekspert Fundacji „Copernicus” z zakresu bezpieczeństwa, Uczestnik kilkunastu Konferencji z zakresu bezpieczeństwa oraz autor publikacji z tego zakresu. 

Ewa Dryps

Trener umiejętności poznawczych i psychospołecznych łącząca w swojej pracy dotychczasowe doświadczenie zawodowe z nowymi formami i metodami pracy w zakresie edukacji dorosłych. Absolwent Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego, studia magisterskie, kierunek: Politologia i Nauki Społeczne oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Studia Podyplomowe, kierunek: Trener Umiejętności Poznawczych.

dr Leopold Kruszka

Nauczyciel akademicki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, rzeczoznawca budowlany, biegły sądowy z zakresu budownictwa i ekspert zabezpieczeń technicznych obiektów budowlanych na obciążenia wyjątkowe. Posiada doświadczenie zawodowe z zakresu bezpieczeństwa gospodarczego przedsiębiorców i inwestorów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń w obszarach objętych działaniami wojennymi lub innymi zagrożeniami.

Tadeusz Ryszard Budzik

Nadinspektor Policji w stanie spoczynku, były Komendant Główny Policji.
Ukończył pięcioletnie studia dzienne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, uzyskując tytuł magistra pedagogiki specjalnej.
Ukończył Europejskie Studia Podyplomowe w zakresie problematyki przestępczości zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Przeszkolenie resortowe - Studium Oficerskie Wyższej Szkoły Oficerskiej, Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej MSW w Łodzi oraz liczne kursy krajowe i międzynarodowe m.in. „Zwalczania Przestępczości Narkotykowej”, kurs DEA „Advanced Undercover Seminar”, kurs DEA „Basic Drug Enforcememt Seminar”, „Zarządzanie personelem w służbach do walki z przestępczością”.
W 1987 podjął służbę w Milicji Obywatelskiej – najpierw w Izbie Dziecka w Częstochowie, a od 1994 w pionie kryminalnym.
W Policji pełnił kolejno funkcje: szefa Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej w Częstochowie, zastępcy Naczelnika Wydziału Centralnego Biura Śledczego KGP w Częstochowie, Naczelnika Zarządu CBŚ w Katowicach, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.
Od marca 2007 rozpoczął służbę w Komendzie Głównej Policji w Warszawie, obejmując stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego. Odpowiadał za nadzór nad pionem kryminalnym w zakresie działania którego leży również zwalczanie i zapobieganie przestępczości gospodarczej.

dr Janusz Ropski

Doktor nauk wojskowych w zakresie dydaktyki. Pedagog, psycholog społeczny. Rzeczoznawca Ministra Edukacji Narodowej ds. podręczników w zakresie Edukacji dla bezpieczeństwa, Specjalista w zakresie doradztwa psychologiczno-pedagogicznego.

Długoletni etatowy pracownik wojska, zajmował wiele kluczowych stanowisk w strukturach dowódczych min.: Koordynator ds. psychoprofilaktyki w Dowództwie Krakowskiego Okręgu Wojskowego i 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie (1994-1999), wykładowca w Instytucie Nauk Humanistycznych Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (1999-2003).

Od 2009 roku Prodziekan Wydziału Zarządzania, pełnomocnik Rektora ds. kształcenia w zakresie bezpieczeństwa w Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej. Ekspert w dziedzinie opiniowania merytoryczno-dydaktycznego podręczników szkolnych.

Autor kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu znaczenia kompetencji interpersonalnych w różnych dziedzinach życia. Organizator i współorganizator kilkunastu konferencji dotyczących problematyki bezpieczeństwa społecznego i gospodarczego.

dr Mirosław Bryła

Autor, inicjator i koordynator policyjno-społecznych programów profilaktycznych m.in.: „Pomoc Sąsiedzka”, „TAXI-OKO”, „Mój dzielnicowy”.
Realizator (merytorycznie i organizacyjnie) pięciu edycji międzynarodowych sesji prewencji kryminalnej i policyjnych public relations w KWP w Kaliszu z udziałem policjantów z: Holandii, Francji, Niemiec, Węgier, Słowacji i Ukrainy;

Powyższe projekty opisano m.in. w następujących artykułach:
Sitek E., Dobre pomysły [w:] Gazeta Policyjna 06.01.2002, nr 1, s.12,
Kozerawska M., Jak to się robi w Kaliszu [w:] Gazeta Wyborcza 1995, nr 177, ss. 12-13,
Perlikiewicz J., Pospolite Ruszenie [w:] Wprost 02.07.1995, nr 27, ss. 31-32.
Podgórski A. K., Jak dobrze mieć sąsiada [w:] Magazyn Kryminalny 997 1997, nr 17-18(2056-57), ss. 10-11.

W Policji zajmował m.in. następujące stanowiska:
Dyrektor Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
Doradca Policyjny w strefie zawieszenia ognia w Zugdidi, następnie Oficer Łącznikowy-Doradca Policyjny w Biurze Szefa Misji ONZ UNOMIG w Tbilisi w Gruzji
Zastępca Kierownika Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z/s w Sieradzu;
Zastępca Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Prizren w Kosowie w misji pokojowej ONZ UNMIK,
Szef Human Rights Office IPTF Bijeljina w czasie misji pokojowej ONZ w Bośni i Hercegowinie;
Dyrektor Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP w Warszawie
Rzecznik prasowy i Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kaliszu ds. Kontaktów ze Społeczeństwem.

Zajęcia poza służbą w Policji:
Prezes Stowarzyszenia „Sieć Bezpieczeństwa” z siedzibą w Kaliszu;
www.siecbezpieczenstwa.pl,
Wykładowca w Oddziale Zamiejscowym Wyższej Szkoły Kupieckiej w Łodzi z/s w Sieradzu;
Wychowawca w Domu Dziecka w Warszawie;
Redaktor w Miesięczniku „Materiały Problemowe” w Warszawie;

Wykształcenie ogólne:
Doktor nauk prawnych w zakresie prawa – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji – Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie; Rozprawa pt. „Policja w społeczeństwie otwartym. Niewładcze działania Policji”
Magister teologii ogólnej o specjalności katechetyka - Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie;

Wybór publikacji:
Bryła M., Wójcikiewicz J., „Idealny dzielnicowy” a rzeczywistość. Podsumowanie dyskusji [w:] Bezpieczeństwo lokalne. Społeczny kontekst prewencji kryminalnej, pod red. J. Czapskiej i J. Widackiego, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych 2000 r., ss.121-128.
Bryła M., Dzielnicowy służący społeczeństwu – program „Mój dzielnicowy” (z praktyki kaliskiej policji) [w:] Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych, pod red. J. Czapskiej i W. Krupiarza, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych 1999 r., ss. 170-181.
Bryła M., „Legalizm i bezpieczeństwo” – pilotażowy program doskonalenia zawodowego realizowany w przez KWP w Łodzi [w:] „Policja” Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji 2004, nr 4, ss.42-44.
Bryła Mirosław, Rodzina a przestępczość [w:] Biuletyn Informacyjny (Kuratorium Oświaty w Kaliszu)1995, nr 9, ss. 52-65.

dr Dariusz Letkiewicz, adwokat

studia prawnicze w latach 1980 - 1984 (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, praca magisterska z tematu " Istotne elementy umowy przewozu" napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Mieczysława Sośniaka;

- 1984 - 1987 aplikacja sądowa w Okręgu Sadu Okręgowego w Katowicach
- 1987 egzamin sędziowski;
- 1987 - 1990 Sąd Rejonowy w Gliwicach /sędzia /
- 1990 - 1992 Społka z o.o. "Gontex"
- 1992 - 2006 funkcjonariusz Służby Celnej RP, wicedyrektor Izby Celnej w Katowicach, Naczelnik Urzędu Celnego w Bytomiu, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego Skarbowego / kier. zespołu prof. dr hab. Zygfryd Siwik / wykładowca i egzaminator z listy Ministra Finansów w zakresie prawa celnego i prawa karnego skarbowego /., nadzór nad postępowaniami karno-skarbowymi na terenie woj. Śląskiego;

odbyte szkolenia w ramach Służby Celnej z zakresu :
- analizy ryzyka;
- problematyki karnej skarbowej;
- wywiadu celnego;
- problematyki operacyjnej w obrębie Służby Celnej;
- problematyki przestępczości celnej odbyte w Wiedniu w Hauptzoll Amt Wiedeń;

- 2006 doktorat z zakresu nauk społecznych - filozofia z tematu "Prawo natury a etyka prostomyśloności" pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Józefa Bańki;

od 2006 roku prawnik korporacyjny, działalność Kancelaria Adwokacka dr Dariusz Letkiewicz, adwokat w Tarnowskich Górach;

specjalizacja kancelarii : problematyka celna, karno-skarbowa, podatek akcyzowy;
kancelaria prowadzi pełny zakres usług prawniczych;

w latach 2009 - 2011 działalność dydaktyczna w Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej w Katedrze Bezpieczeństwa, zakres dydaktyczny - prawo 

Madyniak Adam

Absolwent Wyższej Szkoły Ruchu Zawodowego w Moskwie i Gdańskiej Akademii Bankowej przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. Były Wicekonsul Konsulatu Generalnego RP w Odessie, były Prezes Banku Depozytowo-Kredytowym (Ukraina) w Łucku. Od 1984 roku do chwili obecnej Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zamościu. W latach 1991 – 1994 Radny Rady Miejskiej w Zamościu, Członek Zarządu Miasta Zamościa.

Sevchuk Danilo

Adwokat, podpułkownik MSW Ukrainy w stanie spoczynku, były oficer śledczy i prokurator. Były naczelnik Narodowego Biura INTERPOL we Lwowie.

Copyright © Międzynarodowe Konsorcjum Platforma Bezpieczeństwa Gospodarczego 2011-2017, all rights reserved.