Kontakt

mapa21


Sekretariat konsorcjum
Międzynarodowe Konsorcjum
Platforma Bezpieczeństwa Gospodarczego
Al. Mireckiego 22 lok. 25
41-200 Sosnowiec, Polska

Przedstawicielstwo Konsorcjum w Polsce
Agencja Bezpieczeństwa Gospodarczego
Rynek 11/11
42-600 Tarnowskie Góry

Przedstawicielstwo Konsorcjum na Ukrainie
KUB Fortum Ltd
ul. Khoryva d.39-41,
04071 Kijów, Ukraina

Przedstawicielstwo Konsorcjum
w Chińskiej Republice Ludowej

Generalny przedstawiciel: She Helong
+ 86 151 30590502
china@economic-security.pl

Przedstawicielstwo Konsorcjum
w Niemczech

Gredka Consulting
Büro für deutsch – polnische Zusammenarbeit
Konrad – Wolf – Straße 104
D-13055 Berlin

Przedstawicielstwo Konsorcjum na Litwie
Fortis Vostok UAB
10-18 Druskininku g.
Druskininkai, Litwa

Przedstawicielstwo Konsorcjum w USA
Alan Walsh, Huntington Consultancy
16444 Bolsa Chica Street, #31
Huntington Beach, California 92649

Dryps Consulting Georgia Ltd.
Str. Gamsakhurdia, 51
4400 Poti
Georgia
Tel: +995 597 923280
e-mail: georgia@economic-security.pl


Przedstawicielstwo Konsorcjum w Serbii
PRAVAC serbian investigating agency
Radomir  M.  Misaljevic master of law
Vladimir Popovic 38, 190768 Belgrade 27
Serbia

0pl
1pl
2pl
3pl
4pl

Konsorcjum świadczy profesjonalne usługi i jest zainteresowane współpracą w zakresie:

 • tworzenia systemowych rozwiązań prewencyjnych w zakresie przeciwdziałania występowaniu jakichkolwiek nieprawidłowości w bezpieczeństwie gospodarczym,
 • ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,
 • ochrony własności intelektualnej i przemysłowej,
 • prewencyjnego zabezpieczenie przed nadużyciami tj. kradzieże pracownicze, wyłudzenia, oszustwa, istotne niedobory,
 • przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji i wdrażanie metod jej zapobiegania,
 • budowania mechanizmów przeciwdziałających tzw. „korupcji menedżerskiej”,
 • działań polegające na wsparciu oraz rozpoznaniu zagrożeń finansowych przedsiębiorstwa min. odzysk mienia i pieniędzy, prowadzenie windykacji,
 • opracowania zasad oraz kodeksu etyki w przedsiębiorstwie,
 • zapewnienia profesjonalnej obsługi podczas zdarzeń przestępczych zaistniałych na szkodę przedsiębiorstwa,
 • w oparciu o zdiagnozowane trendy rozwoju przestępczości ekonomicznej prowadzenie szkoleń specjalistycznych z tego zakresu,
 • opracowania kryteriów i praktyczne prowadzenie sprawdzeń w zakresie klientów strategicznych oraz osób mających wpływ na podejmowanie ważnych decyzji gospodarczych.
 • rozpoznania zagrożeń pod kątem ewentualnych oszustw i prób wyłudzeń,
 • prowadzenia audytu śledczego polegającego na weryfikacji procedur, a także innych procesów mogących narazić firmę na szkodę,
 • opracowywania procedur i mechanizmów zapewniających ochronę przeciwko ewentualnym nadużyciom oraz prób popełniania przestępstw,
 • prowadzenia rejestru i analizy stwierdzonych podejrzeń o wyłudzenia i oszustwa,
 • współpracy z organami ścigania w celu zapobieżenia popełniania przestępstw na szkodę firmy.

Oferta szkoleniowa do pobrania (plik pdf.)

Copyright © Międzynarodowe Konsorcjum Platforma Bezpieczeństwa Gospodarczego 2011-2017, all rights reserved.